2. FÁZE

PARTICIPACE V RÁMCI TÉTO FÁZE JIŽ SKONČILA!

VÝSLEDKY PARTICIPACE


NÁVRH JE JIŽ ODEVZDÁN A SCHVÁLEN RADOU MĚSTSKÉ ČÁSTI

DĚKUJEME

ZA VAŠI POMOC

O co šlo?

Zvyšující se zájem o investice v území nabízí jedinečnou příležitost zhodnotit již existující kvality této ulice a vylepšit místa, která jsou řešena neuspokojivě. Úpravy se budou týkat nejen dopravních řešení (např. nová podoba tramvajových zastávek, přechody pro chodce, bezbariérovost), ale také veřejného prostoru (např. nové lavičky, náměstí, úpravy parků apod.).

 

Abychom mohli co nejlépe připravit rekonstrukci Plzeňské ulice a jejího okolí (od Košířského náměstí po Motolské rybníky), potřebujeme znát Váš názor na dnešní stav ulice, její nedostatky a Vaše potřeby do budoucna.

Pomozte nám  účastí na akcích  a vyplněním dotazníku. Váš názor bude základním kamenem pro návrh změny území.

 

Pokud byste potřebovali více výtisků dotazníku pro další členy Vaší domácnosti, můžete si je vyzvednout ve foyer městské části Praha 5 (Nám. 14. října 1381/4). V případě jakéhokoliv dotazu se můžete obrátit na Pavlu Enochovou nebo Barboru Havrlovou z ateliéru A69  e-mailem na a69@a69.cz nebo na telefonu +420 257 214 451.

 

Poslední den pro odeslání dotazníku je 29. 4. 2016. Předem děkujeme za Váš čas!

O CO JDE?

MÁTE CHUŤ SE ZAPOJIT?

STÁHNĚTE SI:

DOTAZNÍK

POZVÁNKA

LETÁK

CHCE TO ZMĚNU!!!

MADE IN CZECH REPUBLIC

(C) 2017