1. FÁZE - NÁVRH

PARTICIPACE V RÁMCI TÉTO FÁZE JIŽ SKONČILA!

VÝSLEDKY PARTICIPACE

NÁVRH JE JIŽ ODEVZDÁN A SCHVÁLEN RADOU MĚSTSKÉ ČÁSTI

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ:

DĚKUJEME

ZA VAŠI POMOC

O co šlo?

Zvyšující se zájem o investice v území nabízí jedinečnou příležitost zhodnotit již existující kvality této ulice a vylepšit místa, která jsou řešena neuspokojivě. Úpravy se budou týkat nejen dopravních řešení (např. nová podoba tramvajových zastávek, přechody pro chodce, bezbariérovost), ale také veřejného prostoru (např. nové lavičky, náměstí, úpravy parků apod.).

 

A69 architekti vyhráli soutěž pořádanou městskou částí Prahy 5 na Urbanisticko – architektonickou studii, jejíž součástí bude i Kon-cepční studie veřejných prostranství. Studie bude podkladem pro koordinaci probíhajících a budoucích investičních záměrů v této oblasti a na veřejných prostranstvích, která na ni bezprostředně navazují.

 

Abychom mohli připravit rekonstrukci Vrchlického a Plzeňské ulice od Městského okruhu až po Buďánky co nejlépe, potřebujeme znát  Váš názor na dnešní stav ulice, její nedostatky a Vaše potřeby do budoucna.

Pomozte nám  účastí na akcích  a vyplněním online dotazníku. Váš názor bude základním kamenem pro návrh změny území. Pro ty, kteří nemají možnost využít online dotazník, existuje  i tištěná verze. Výdejní a sběrná místa naleznete v mapce, nebo zde.

 

Pokud byste potřebovali více výtisků dotazníku pro další členy Vaší domácnosti, můžete si je vyzvednout ve foyer městské části Praha 5 (Nám. 14. října 1381/4). V případě jakéhokoliv dotazu se můžete obrátit na Pavlu Enochovou nebo Barboru Havrlovou z ateliéru A69  e-mailem na a69@a69.cz nebo na telefonu +420 257 214 451.

 

Poslední den pro odeslání dotazníku je 29. 4. 2016. Předem děkujeme za Váš čas!

O CO JDE?

MÁTE CHUŤ SE ZAPOJIT?

STÁHNĚTE SI:

CHCE TO ZMĚNU!!!

MADE IN CZECH REPUBLIC

(C) 2016